Používanie chlórovej dezinfekcie vody má niekoľko negatívnych účinkov. Poďme sa na ne pozrieť:

1. Bohužiaľ chlór nepôsobí len dezinfekčne, jeho pôsobením vznikajú ďalšie nežiaduce a potenciálne škodlivé chemické zlúčeniny. Ide o vedľajšie produkty pôsobenia chlóru. Pri kontakte s niektorými, vo vode sa nachádzajúcimi organickými látkami prebieha tzv. haloformová reakcia, pri ktorej vznikajú zdraviu škodlivé chloraminy – ide o monochloramin, dichloramin, trichloramin, trihalogenmetany – chloroform, trichlóretan, dichlórbrometán a podobne (viazaný chlór), keď chlór mení amíny – amoniak, moč, močovinu a iné aminozlúčeniny na chlórdusikaté, intenzívne zapáchajúce zlúčeniny.

2. Chlór reaguje vo vode hlavne s rozpusteným metánom, ktorý vzniká pri anaerobných mikrobiologických procesoch a tak vzniká chloroform – potenciálny pôvodca rakoviny.

3. V plaveckých bazénoch spôsobuje svrbenie kože, pálenie v očiach, dráždenie sliznice a nepríjemný zápach. 2 až 4 násobne zvyšuje riziko vzniku astmy, najmä u detí.

4. Nelikviduje biofilm a riasy len čiastočne.

5. Zaťažuje životné prostredie.

Tak čo, chcete škodiť nielen životnému prostrediu, ale ešte aj sebe? Myslíme si, že vám to za to nestojí. A preto vám ponúkame len bezchlórovú dezinfekciu vody alebo kompletnú bezchlórovú starostlivosť o vodu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0908 722 270  alebo na info@virivkysaunybazeny.sk!