Hore
(0)

Bezchlórová starostlivosť o vodu vo vírivkách a swim spa

Vsadili sme na bezchlórové prostriedky šetrné k nášmu zdraviu a životnému prostrediu.

Vybrali sme pre vás AQUA EXCELLENT,  to najlepšie z najlepšieho, čo v súčasnej dobe svetový trh v bezchlórovej starostlivosti o vodu vo vírivkách a swim spa ponúka.

Aqua Excellent systém funguje  dokonale, pokiaľ sa ako systém používa, dodržiava sa dávkovanie a pracovné postupy.

1. Aqua Excellent je komplexný

Aqua Excellent systém poskytuje komplexnú starostlivosť o vodu vo vírivke, swim spa či bazéne a tiež starostlivosť o filtre, škrupinu, kabinet, termokryt víriviek a swim spa.

2. Aqua Excellent je ekologický

Aqua Excellent, základný produkt na ošetrenie vody je tekutina, ktorá je 100% biologicky odbúrateľná a tým mimoriadne šetrná k životnému prostrediu.

3. Aqua Excellent je komfortný

Aqua Excellent je veľmi jednoduchý na používanie, dávkuje sa len 1 x týždenne a efektívne udržiava čistú vodu vo vírivke, swim spa aj bazéne. Preto stačí pridávať len minimálne množstvo dezinfekčného prostriedku do vody.

4. Aqua Excellent je úsporný

Aqua Excellent obmedzuje tvorbu vodného kameňa a pomáha rozpúšťať aj už existujúce usadeniny, ktoré spolu s biologickým materiálom tvoria živnú pôdu pre baktérie a ďalšie mikroorganizmy. Tým zároveň chráni dôležité súčasti víriviek a swim spa, čím predlžuje ich životnosť a šetrí vám peniaze. Výsledkom bude čistá a jemná voda príjemnej vône, pre váš ničím nerušený relax.

5. Aqua Excellent je nenáročný

Aqua Excellent šetrí aj váš čas. S Aqua Excellent už nebudete otrokom pH vody. Stačí keď si pH nastavíte na začiatku používania na hodnotu 6,8-7,0. Kontrolovať pH potom stačí 1 x mesačne alebo aj vôbec. Všetko závisí aj od kvality vodného zdroja, ktorý používate, hygieny vstupu do vírivky či swim spa a od možných príčin znečistenia z vonkajšieho prostredia (prach, lístie, hmyz …)

Dávkovanie len raz za týždeň a voda vo vašej vírivke, swim spa či bazéne bude čistá a zdravá ako horský prameň!

Veríme, že aj vy si produkty Aqua Excellent obľúbite a budete nimi nadšení a maximálne spokojní.


Produkty

Podrobný postup prác s produktmi Aqua Excellent systém od začiatku až po priebežnú starostlivosť a dávkovanie.

1. Čistenie potrubí a ventilov vírivky

Napúšťanie vírivky vodou môžeme zjednodušene rozdeliť na napúšťanie novej vírivky, priebežné doplňovanie vody do vírivky, opakované napúšťanie pri výmene vody alebo napúšťanie staršej alebo dlhšie nepoužívanej vírivky.

V každom prípade, okrem priebežného  doplňovania vody do vírivky a štvrťročnej alebo polročnej výmeny vody vo vírivke, vám odporúčam vyčistiť kompletný potrubný systém vírivky. Toto dôkladné čistenie vírivky robte potom pravidelne 2 x ročne.

Odporúčam to aj pri úplne nových vírivkách, nakoľko vírivky sa vo výrobe testujú naplnením vodou, potom sa táto voda vyleje, vírivku vo výrobe zabalia do viacerých vrstiev obalového materiálu a voda, ktorá vo vírivke zostala, sa behom pár dní pokazí.

Pričom vírivku dostanete vo veľkej väčšine prípadov najskôr za dva mesiace od dátumu jej výroby. V potrubí sa vytvorí za ten čas biofilm plný baktérií.

Pokiaľ novú vírivku po inštalácii nechcete čistiť, pridajte minimálne trojnásobnú dávku prostriedku DUOZON 100L  a nechajte spustené 15 minút všetky čerpadlá pre dokonalú dezinfekciu celého systému.

Aqua Excellent SPA CleanerČistič vírivej vane

Účel: Prípravok bol špeciálne vyvinutý pre komplexné vyčistenie potrubí a ventilov vírivky.

Odstraňuje vodný kameň, biofilm a usadené nečistoty.

Balenie: plastová fľaša, 1 L

Návod na použitie: Jednoduché použitie len 2x za rok

 1. Pridajte 500 ml prípravku Aqua Excellent SPA Cleaner.
 2. Uistite sa, že sú všetky hydromasážne trysky, fontánky, vodopády, vzduchové ventily otvorené a že sú vybraté filtre. Potom zapnite všetky masážne čerpadlá na plný výkon a nechajte ich zapnuté po celý cyklus (býva to 15 – 20 min).
  Toto opakujte 3-krát.

Potom nechajte prostriedok pôsobiť 24 hodín a opäť zapnite všetky masážne čerpadlá – znova zopakujte tri cykly a následne vypustite vodu.
Pred vypustením nezabudnite vírivku odpojiť od elektriny.

 1. Umyte škrupinu vírivky prostriedkom Aqua Excellent Shell Polish a dôkladne vírivku vypláchnite väčším množstvom čistej vody, aby ste prepláchli aj najnižšie položené potrubia vírivky  a rozdeľovače.
 2. Vyčistite dôkladne filtre, najprv vodou a potom prípravkom Aqua Excellent Filter Cleaner. Na čistenie filtrov používajte originálnu pomôcku Filter Sprinkler
 3. Napustite vírivku čistou vodou – vodu vždy napúšťajte cez Soft water filter a Prefilter.

  Upozornenie:
  UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

 

2. Napúšťanie vírivky: 

Vírivku napúšťame cez Soft water filter a Prefilter, ktoré spojíme spolu tak, že ako prvý na hadicu cez hadicovú rýchlo spojku napojíme Soft water filter a naň potom cez redukciu  z  ¾“ na  ½“  napojíme Prefilter.
Konektor pre Soft water filter na spojenie s hadicovou rýchlo spojkou je súčasťou balenia. Redukciu na napojenie Prefiltra dodávame spolu s Prefiltrom.

Napojte Soft water filter a Prefilter na hadicu a cez priestor pre filtre vírivky napúšťajte, aby ste zároveň vytlačili vzduch z potrubí vírivky a tým predišli zavzdušneniu.

Soft water filter aj Prefilter sú stavané na prietok až 30.000 l vody, čiže budú Vám slúžiť dlhé roky (7 – 10 rokov, podľa veľkosti vírivky a počtu napúšťaní).
Používajte ich aj pri dopúšťaní vody do vírivky.

Po použití nechajte Prefilter (biely plstený) voľne vysušiť a uložte ho na suché miesto. Soft water filter má dve zátky, po použití sa uistite, že je v ňom voda, zazátkujte ho a vo vodorovnej polohe uložte na miesto, kde nezmrzne a nevyschne (garáž, sklad, pivnica a podobne). Pred jeho prvým a každým ďalším použitím ho po napojení na hadicu alebo iný zdroj vody len prepláchnite 2 -3 l vody, potom pripojte Prefilter a môžete napúšťať.

3. Starostlivosť o vodu vo vírivke:

Pokiaľ máte tvrdú vodu, po napustení asi polovice vody do vírivky pridajte cca 2,5 dcl prípravku Aqua Excellent  Defender  a vírivku napustite doplna.

Ak vaša voda obsahuje navyše aj kovy (železo, meď, mangán a pod…), použite pri napúšťaní cca 2,5 dcl prostriedku Aqua Excellent Metal Clear.

Nikdy nepoužívajte na napúšťanie vírivky chemicky zmäkčenú vodu.

V takejto vode je problém udržať a stabilizovať pH vody.
Treba potom doplniť
Aqua Excellent  Calcium Booster

Po napustení vody dáme do vírivky filtre, ktoré sme predtým dobre zavodnili, aby z nich vyšiel vzduch, predídeme tak možnému zavzdušneniu vírivky, potom zapneme istič vírivky a zmeriame a stabilizujeme pH vody a alkalinitu.

Na úpravu pH vody a jeho stabilizáciu sú potrebné prostriedky pH- (Aqua Excellent  pH Down), pH + (Aqua Excellent  pH Up) a alkalinita (Aqua Excellent  Alkalinity balancer).

Na meranie a kontrolu potrebujete testovacie prúžky. Ideálne pH je 6,8 až 7,2.

Testovací prúžok vyberiete z obalu a vodorovne ho vložíte do vody vo vírivke,
po cca 3 sekundách vytiahnete a porovnáte s farebnou škálou na obale.

Po zmeraní pH vody vo vírivke použijeme podľa nameraných hodnôt potrebný prostriedok. Pokiaľ je pH vyššie, použijeme pH- , pokiaľ nižšie, použijeme pH+.

Zapneme na pár minút čerpadlá, aby sa voda s prostriedkami na úpravu pH dobre premiešala a po pár minútach urobíme kontrolné meranie.
V prípade potreby ešte doladíme pH na požadovanú hodnotu.

Alkalinita by sa mala pohybovať v rozmedzí 80 – 120, zvyčajne býva na Slovensku podstatne vyššia, no časom začne klesať.

Alkalinitu NEZNIŽUJEME,  môžeme ju len zvýšiť, pokiaľ klesne pod 80. Použijeme prostriedok Aqua Excellent Alkalinity balancer.

Prostriedky systému Aqua Excellent  na rozdiel od iných – až na výnimky, pracujú rovnako kvalitne pri akomkoľvek pH vody, preto si s ním nemusíte robiť veľké starosti ani byť otrokom neustáleho merania.

pH stačí nastaviť na začiatku a potom kontrolovať priebežne alebo podľa potreby stabilizovať, zvyčajne raz mesačne. V zásade pri veľmi vysokom pH môže voda vo vírivke zmútnieť alebo sa sfarbiť do mliečna, v prípade vysokého obsahu železa vo vode aj do zelena. Veľmi nízke pH vody vo vírivke býva zriedkavé, takáto voda môže pôsobiť mierne korozívne.

Následne pridajte do vírivky potrebné množstvo prípravku  KYROL TC alebo DUOZON 100L podľa objemu vody vo vírivke:  50 – 150 ml, aby bola zabezpečená kompletná počiatočná dezinfekcia celého systému vírivky. (do 750l – 50ml, od 750l do 1500l – 100ml, nad  1500l – 150ml)

Uistite sa, že sú všetky hydromasážne trysky, fontánky, vodopády, vzduchové ventily otvorené, potom spustite na pár minút všetky čerpadlá, aby došlo k dôkladnému premiešaniu.

 

Po dôkladnom premiešaní máme vírivku pripravenú a prejdeme k pravidelnej týždennej starostlivosti o vodu vo vírivke.

 

Základom úspechu je  prostriedok Aqua Excellent All-in One a KYROL TC resp. DUOZON 100L

Produkt  Aqua Excellent  (All-in One Water treatment for your Spa ) je:

– 100% ekologický

– 100% biologicky rozložiteľný

Účel: Prípravok bol špeciálne vyvinutý na starostlivosť o vodu vo vírivke.
Aqua Excellent All-in One  svojim pôsobením vytvára prostredie, ktoré zabraňuje usadzovaniu baktérií na stenách a potrubí vírivky, čím baktériám výrazne obmedzuje schopnosť vytvárať biofilm, v ktorom zostávajú v relatívnom bezpečí a množia sa.

Baktérie takto pôsobením unikátneho prostriedku Aqua Excellent  zostávajú vo vode voľné „ nechránené biofilmom „ a KYROL TC resp. DUOZON 100L  ich rýchlo a spoľahlivo pozabíja.

Nezabudnite, že všetky kontaminácie končia vo filtri, a preto je nesmierne dôležité, aby ste filter (filtre) pravidelne dôkladne čistili, najlepšie 1 x za týždeň.

Návod na použitie: Jednoduché použitie len 1x za týždeň vylejete do vírivky jednu odmerku

 1. Pred použitím dobre pretrepte fľašu s prostriedkom Aqua Excellent All-in One.
 2. Nalejte Aqua Excellent All-in One do vody vo vírivke pomocou priloženej odmerky. Dávka závisí od objemu vody vo vírivke a dávkovacia tabuľka je uvedená na etikete fľaše.
 3. Zapnite všetky čerpadlá na 2 minúty kvôli dôkladnému premiešaniu.
 4. Po minimálne troch hodinách (časové rozmedzie môže byť 3 – 12 hodín) pridáme potrebnú dávku prostriedku KYROL TC resp. DUOZON 100L. Tento postup opakujeme pravidelne 1x týždenne.

 

Dezinfekčný prostriedok KYROL TC resp. DUOZON 100L  používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025.Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky.Z praxe sa nám mimoriadne osvedčilo, že je dobré po každom dni, v ktorom je vírivka použitá,  (po poslednom použití v danom dni) pridať 5 – 10 ml prostriedku KYROL TC resp. DUOZON 100L   a zapnúť na pár minút čerpadlo, aby sa dôkladne premiešal s vodou vo vírivke. Zabezpečí okamžitú oxidáciu všetkého, čo sa v daný deň do vírivky dostalo.

V prípade, že vám z akéhokoľvek dôvodu začne voda vo vírivke peniť, použite prostriedok  Aqua Excellent Foam Down , vždy len pár kvapiek priamo na penu. Pokiaľ nezmizne na prvýkrát, ešte pár kvapiek pridajte a zapnite na pár minút čerpadlo.

Pokiaľ bude voda mútna z väčšieho množstva tukov, olejov, gélov na vlasy, mejkapu, mydla a podobne, použite prostriedok Aqua Excellent Bright & Clear, najlepšie v čase filtračného cyklu pri otvorených všetkých vodných cestách a pri zapnutých masážnych čerpadlách. Po jednej hodine od použitia prostiedku vyberte filtre a dôkladne ich prečistite.

4. Čistenie filtrov vírivky:

Vyčistenie filtrov vírivky a ich pravidelné čistenie je veľmi dôležité nielen pre čistú a zdravú vodu vo vírivke, ale aj pre životnosť čerpadiel a kvalitu hydromasáží.

Zanedbané filtre strácajú filtračnú schopnosť, sú sami o sebe znečisťovateľmi vody vo vírivke, znižujú výkon hydromasáže  a životnosť čerpadiel, ktoré sa pri znečistených a zanedbaných filtroch musia oveľa viac namáhať. Zvyšuje sa aj hlučnosť vírivky.

Filtre je treba čistiť pravidelne 1 x týždenne alebo každých 10 dní, najneskôr však každých 14 dní. Všetko závisí od veľkosti vírivky, kvality vody, počtu filtrov, kvality filtrov, filtračnej plochy, hygieny vstupu do vírivky, nastavených filtračných cyklov vírivky a početnosti používaní vírivky.

Nezabudnite, že filtre je treba čistiť, aj keď vírivku nejaký čas nepoužívate alebo sa vám na pohľad zdá byť voda čistá.

Najdôležitejšie pre skutočnú životnosť filtrov a ich schopnosť filtrovať počas výrobcom stanovenej životnosti, čo je jeden rok, sú prvé dva týždne po napustení vírivky novou vodou.

Je nesmierne dôležité čím skôr odfiltrovať z vody vodný kameň a vodný kal. Počas týchto prvých 10 dní  až dvoch týždňov čistite filtre každý deň maximálne každé dva dni, aby vám ich vodný kameň a vodný kal doslova „nezabetónoval“. V tejto fáze čistite filtre len vodou. Používajte k tomu určenú vynikajúcu a jedinečnú k filtrom šetrnú pomôcku Filter Sprinkler.

Najosvedčenejší postup čistenia filtrov vírivky je čistiť ich nad čistým prázdnym minimálne 10 litrovým vedrom tak, že vždy skončíte s čistením až vtedy, keď bude voda vo vedre úplne čistá, nikdy nie skôr. Až vodný stĺpec plného vedra vám ukáže či sú filtre už naozaj čisté, keď je voda až na dno priezračná, filtre sú čisté, keď nie, postup opakujte.

Po prvých 14 dňoch od napustenia už budete na pravidelné  týždenné, 10 denné alebo 14 denné čistenie používať aj prostriedok Aqua Excellent  Filter Cleaner, aby ste filtre zbavili aj biologických nečistôt.

Účel: Jedným z predpokladov krištáľovo čistej vody vo vírivke či swim spa sú čisté filtre.

Vždy najprv vyčistite dôkladne filtre vodou od mechanických nečistôt a potom prípravkom Aqua Excellent Filter Cleaner od biologických nečistôt.

Balenie: Plastový box , 0,5 kg čistiaci prášok s odmerkou.

Návod na použitie: Jednoduché použitie len 1x za týždeň (10 dní, maximálne 14 dní)

Na čistenie filtrov je bezkonkurenčne najlepším pomocníkom  Filter Sprinkler.

1.Vyberte z vírivky filter a dôkladne ho pomocou pomôcky Filter Sprinkler
na čistenie filtrov vyčistite vodou.

2.Dajte filter do vedra alebo inej vhodnej nádoby.

3.Naberte 2 odmerky prostriedku Filter Cleaner a nasypte ich do nádoby.

4.Naplňte nádobu horúcou vodou a vložte filter.

5.Nechajte filter v tomto roztoku namočený 1-1,5 hod, ale môžete aj dlhšie.
Občas ho prípadne otočte, aby bol celý ponorený vo vode, pokiaľ je nádoba   menšia ako filter.

6.Potom filter vyberte a dôkladne opláchnite prúdom vody a vložte do vírivky alebo nechajte vysušiť, pokiaľ používate dve sady filtrov.

Upozornenie: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Najvhodnejšou nádobou podľa mojich dlhodobých skúseností  je kanalizačná rúra so zátkou v priemere o dva až tri centimetre väčšou ako je priemer filtrov a v dĺžke 0,5m až 1m podľa dĺžky filtrov a ich počtu tak, aby všetky vošli do jednej rúry. Bežne na dva filtre stačí dĺžka jeden meter so zátkou.

Takto získate najvyššiu účinnosť prostriedku Aqua Excellent  Filter Cleaner. Filtre do rúry uložte dierou hore, aby nevyplávali, nechajte namočené  a potom ich dôkladne vystriekajte vodou podľa vyššie popísaného postupu.

Čisté filtre nechajte voľne vysušiť, pokiaľ máte náhradné a počas čistenia ich striedajte. Pri striedaní filtrov je vhodné filter po vyčistení a opláchnutí dať na pár hodín ešte do roztoku KYROL TC resp .DUOZON 100L a vody (10ml na 10 L), zabránite tak možnému zaplesneniu hlavne v zimnom období.

Pokiaľ nie, dajte ich hneď po vyčistení späť do vírivky.

 

V prípade, že filtrácia vody vo vašej vírivke je nedostatočná, najlepším pomocníkom vám bude externá mikrofiltrácia, ktorá vám ušetrí čas, prácu, peniaze aj starosti.

Aj tie najlepšie filtre najlepších víriviek filtrujú maximálne od 20 mikrónov vyššie, všetko do 20 mikrónov, živé či mŕtve, neustále koluje vo vode vírivky.

Naša externá mikrofiltrácia  vďaka nášmu vlastnému multifunkčnému mikrofiltračnému médiu  je minimálne 7-krát  účinnejšia a efektívnejšia.

Odfiltruje nečistoty aj zo zdanlivo čistej vody, preto je vynikajúcim pomocníkom aj v prevencii.

Okrem toho jej používanie šetrí filtre vírivky, spotrebu chémie do vírivky, veľmi dobre vám poslúži aj ako vysávač dna a sedadiel vírivky.

Externú mikrofiltráciu oceníte hlavne pri každom novom napúšťaní vírivky
a pri akomkoľvek zákale vody vo vírivke.
Akokoľvek zakalená voda sa dá vyfiltrovať do krištáľovo čistej vody.

Viac  informácií o externej mikrofiltrácii nájdete v tomto článku.

https://www.virivkysaunybazeny.sk/blog/blog-starostlivost-o-vodu/274-kalna-voda-vo-virivke-swim-spa-ci-bazene-pomoze-vam-uprava-vody-mikrofiltraciou-a-este-usetrite

 

Najčastejším príznakom zlého čistenia filtrov (zalepených, zanesených či vodným kameňom doslova „zabetónovaných“ filtrov), sú chybové hlásenia ako napríklad „ žiadny prietok vody“ alebo „ohrev je suchý“ alebo „ ohrev je prehriaty“, čo následne spôsobuje zvýšenú námahu čerpadla, neskôr sa zničí kondenzátor, čerpadlo sa nerozbehne v nastavený čas filtrácie alebo potreby ohrevu a prehrieva sa, čím príde až k zničeniu čerpadla. Pozor na to, čistenie filtrov je dôležité, aby čerpadlo mohlo „dýchať“. Na takto z nedbanlivosti poškodené čerpadlo sa nevzťahuje záruka.

Výhodné je používať namiesto kartušových filtrov ROYAL FILTER, pokiaľ je pre vašu vírivku vhodný. ROYAL FILTER je účinnejší a neporovnateľne jednoduchší na čistenie.

5. Starostlivosť o termokryt a kabinet vírivky

Súčasťou starostlivosti o vírivku je aj starostlivosť o termokryt a kabinet vírivky, aj keď tieto vyžadujú minimálnu starostlivosť.

Termokryt vírivky z vnútornej strany stačí umyť vodou cca 1x štvrťročne alebo podľa potreby, v prípade jemného znečistenia použite roztok potravinárskej kyseliny citrónovej s vodou.

Z vonkajšej strany čistite termokryt nielen pre jeho vzhľad, ale aj kvôli predĺženiu jeho životnosti. Na čistenie termokrytu používajte špeciálne vyvinutý prostriedok Aqua Excellent Cover Cleaner 1x štvrťročne alebo podľa potreby.

Kabinet vírivky očistite vodou, poprípade jemným saponátom, pri väčších znečisteniach použite prostriedok Aqua Excellent Cabinet Cleaner.

Upozornenie: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Z doterajšej praxe máme na ochranu a predĺženie životnosti  termokrytu a kabinetu veľmi osvedčený prostriedok Vinyl protector, ktorý sa používa 2 x ročne, najlepšie na jar a pred zimou alebo pri kúpe novej vírivky v deň inštalácie a potom o pol roka.

Používanie a dávkovanie produktov Aqua Excellent  závisí hlavne od kvality a zloženia vody, ktorú do vírivky napustíte, od hygieny vstupu do vírivky, od početnosti používaní v týždni, doby použitia a počtu ľudí , možnosti znečistenia z vonkajšieho prostredia a podobne.

Orientačné dávkovanie v závislosti od objemu vody vo vírivke nájdete v priloženej tabuľke.

 

PRODUKT                          Dávkovanie a objem vody vo vírivke
 do 1200L1200 – 1400L1400 – 1600L1600 – 1800L1800 – 2000L2000 – 2200L
AQUA EXCELLENT  All in one – týždenne100ml125ml150ml175ml200ml225ml
KYROL TC  resp. DUOZON 100L  prvá dávka70ml80ml90ml100ml110ml120ml
KYROL TC resp. DUOZON 100L  2.týždeň60ml70ml80ml90ml100ml110ml
KYROL TC resp DUOZON 100L  3.týždeň50ml60ml70ml80ml90ml100ml
KYROL TC resp DUOZON 100L  4.týždeň40ml50ml60ml70ml80ml90ml
KYROL TC resp DUOZON 100L  každý ďalší týždeň30ml40ml50ml60ml70ml80ml
DEFENDER – pri napúšťaní (podľa tvrdosti vody)100 – 250ml100 – 250ml100 – 250ml100 – 250ml100 – 250ml100 – 250ml
METAL CLEAR – pri napúšťaní (podľa obsahu kovov)cca 250mlcca 250mlcca 250mlcca 250mlcca 250mlcca 250ml
ALKALINITY BALANCER – podľa potreby30 – 50ml30 – 50ml30 – 50ml30 – 50ml30 – 50ml30 – 50ml
FILTER CLEANER – týždenne (na 10L horúcej vody)1-2 odmerky1-2 odmerky1-2 odmerky1-2 odmerky1-2 odmerky1-2 odmerky
CLEAR & BRIGHT – podľa potreby a znečistenia100 – 150ml100 – 150ml100 – 150ml100 – 150ml100 – 150ml100 – 150ml
SPA CLEANER – podľa znečistenia  1 – 2x ročne250 – 500ml250 – 500ml250 – 500ml250 – 500ml250 – 500ml250 – 500ml
pH- podľa potreby aj opakovane až do pH 6,8 – 7,250 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml
pH+ podľa potreby aj opakovane až do pH 6,8 – 7,250 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml50 – 100ml

 

Na spríjemnenie chvíľ vo vírivke používajte len originálne arómy určené pre AROMATERAPIU vo vírivkách.
V ponuke máme viacero vôní, informujte sa o aktuálnych zásobách.

V prípade, že potrebujete poradiť s údržbou vody vo vírivke či swim spa,
alebo pomôcť s výberom správneho filtra, neváhajte nás kontaktovať

na info@starostlivostovodu.sk

alebo zavolajte na 0908 722 270

Poradenstvo poskytujeme ZDARMA.