Hore
(0)

Zmäkčovače vody do domu i bytu

AKÉ VÝHODY MÁ ANTICALC?

Voda vo svojej prirodzenej forme pozostáva z množstva prvkov dôležitých a nevyhnutných pre život.

Niektoré z nich bohužiaľ spôsobujú problémy predovšetkým pri tepelnej úprave vody, resp. pri jej využití pre technologické účely. Najväčší problém predstavuje vápnik a horčík. Jeho kvantitatívna prítomnosť vo vode sa technicky nazýva tvrdosť vody. Štruktúra vápnika vo vode spôsobuje, že zariadenia prichádzajúce do styku s ním sú znehodnocované tvrdými nánosmi, ktoré sú nám veľmi dobre známe ako vodný kameň.

Hrúbka vrstvy vodného kameňa úmerne rastie s časom, množstvom vápnika a horčíka vo vode. Rast tvrdých nánosov značne podporuje zvyšovanie teploty vody. Ohrievaním vody sa výrazne zvyšuje hrúbka vodného kameňa.Ten spôsobuje veľké problémy v celom komplexe zariadenia zabezpečujúceho ohrievanie vody.

Vodný kameň takto znehodnocuje potrubie, ohrievače vody, vodovodné batérie, armatúry, práčky, umývačky riadu, meraciu a regulačnú techniku. V dôsledku prítomnosti vyzrážaného vodného kameňa dochádza nielen k znehodnocovaniu zariadení, ale aj k výrazným energetickým stratám (až 30 %).  Tvorbe tvrdých nánosov vápnika je možné zabrániť úpravou vody, resp. úpravou štruktúry vápnika vo vode.

Z hľadiska spôsobu úpravy vody je možné tieto spôsoby úpravy vody rozdeliť na:

– chemickú úpravu – na odstránenie vápnika sa využívajú chemické procesy.

– fyzikálnú úpravu – pracuje na princípe fyzikálnej premeny, bez použitia chemikálií.

Zariadenie ANTICALC pracuje na fyzikálnom princípe. Takto upravená voda je preto vhodná aj na konzumáciu ako pitná.

V prípade fyzikálnej úpravy vody, použitím magnetického poľa a využitím hydrodynamických vlastností vody sa tvorbe kryštálov na pevnom povrchu zariadenia zabráni. Dostatočne silné a špeciálne usmernené magnetické pole spôsobí rezonančné rozkmitanie molekúl, kryštalická štruktúra je rozbitá a vzniká kal uvedených solí. Vytvorí sa podstatne viac malých kryštálov (niekoľko stotín pôvodného rozmeru) so zaobleným povrchom, ktoré nemajú tendenciu usadzovať sa a v prípade potreby ich je možné ľahko odfiltrovať.

Použitím tejto fyzikálnej úpravy nedochádza k odstráneniu pevných látok z vody, tie sú vo vode zachované, čo je veľmi dôležité, ak sa takáto voda používa ako pitná.

Aplikácia magnetickej úpravy vody vedie k zjednodušeniu a zlacneniu prevádzky zariadení pracujúcich s horúcou vodou bez potreby jej chemickej úpravy.

Ušetria sa náklady na chemickú úpravu a zariadenie je šetrnejšie k životnému prostrediu.

AKO PRACUJE ANTICALC?

 

1. V neupravenej vode sú viditeľné kryštály CaCO3, ktoré sú v praxi pevne prichytené na stenu potrubia, kotlov a pod. Tento proces pokračuje tvorbou tuhého nánosu, ktorého hrúbka s časom rastie.

2. Pôsobením magnetického poľa v objeme vody vzniká namiesto pevných kryštálov vodného kameňa jemný disperzný migrujúci kal.

AKÉ VÝHODY MÁ ANTICALC?

1. Bezenergetická a bezobslužná prevádzka.

2. Zariadenie po inštalácii nepotrebuje na svoju spoľahlivú činnosť žiadnu energiu (pracuje bez potreby pripojenia na el. sieť).

3. Zariadenie pracuje počas celej svojej životnosti bez potreby obsluhy či údržby.

4.Neobmedzená životnosť. Pokiaľ nedôjde k mechanickému znehodnoteniu zariadenia, jeho životnosť je neobmedzená.

5. Zariadenie pracuje bez použitia chemikálií.

6. Malé rozmery zariadenia a jeho jednoduchá montáž. Montáž sa vykoná pri použití typizovaných závitových spojov  G ½“, G ¾“, resp. G 1“. Malé rozmery umožňujú vykonať montáž aj do existujúcich rozvodov vody v objektoch.

7. Použitá technológia je zárukou vysokej účinnosti a spoľahlivosti. Každé zariadenie je priebežne počas montáže kontrolované. Pred expedovaním je vykonaná ešte výstupná kontrola, čím je zaručená funkčnosť a kvalita výrobku.

KDE POUŽIŤ ANTICALC?

V rodinných domoch resp. bytových domoch, administratívnych budovách, školách, nemocniciach a pod:
– bojlery, prietokové ohrievače, práčky, batérie, umývačky riadu, sprchové ružice, rýchlovarné kanvice, naparovacie žehličky, kuchynský riad, kotol na ohrev teplej vody, ústredné kúrenie, splachovacích zariadení, nižšia spotreba energie

V bazénoch a fontánach:
 – dodatočná ochrana pred tvorbou rias a úspora chemických prostriedkov

 V zdravotníckej oblasti:
– ochrana špirály v zariadeniach na výrobu destilovanej vody,
–ochrana trysiek  zdravotníckych nástrojov, napr. zubárskych, priaznivý vplyv na ľudský organizmus

V poľnohospodárstve:
– ochrana trysiek a potrubí zavlažovacích zariadení;
-dodatočne úspora na hnojivách,
-vyššia odolnosť rastlín voči škodcom,
– vyšší výnos o 10 – 20%

V priemyselnej oblasti:
– ochrana zariadení na ohrev a chladenie kvapalín (vody, pary, oleja);
– vo výmenníkových staniciach
– ochrana nádrží na teplú vodu, ventilov, potrubí atdˇ.,
– na čerpacích staniciach
– najmä možnosť využitia v umývačkách áut;
– ochrana okruhov s konštantným prietokom, napr. ústredné kúrenie, klimatizácia,
okruh chladenia kompresorov a čerpadiel;
– ochrana umývacích liniek (napr. na fľaše, poháre, sklo)
– ochrana plniacich zariadení (nápojov), zaváracích zariadení
– celková ochrana


Produkty

AKÉ ÚSPORY PRINÁŠA ANTICALC?

Zariadenie ANTICALC je určené na úpravu technologickej a pitnej vody. Zariadenie zabraňuje tvorbe tvrdých nánosov v potrubiach, batériách, bojleroch, práčkach, umývačkách riadu a iných technologických zariadeniach na prepravu a ohrev vody.

Dlhodobým pôsobením vody upravenej ANTICALC-om na technické zariadenia dochádza k pozvoľnému rozpúšťaniu už existujúcich nánosov. V priebehu niekoľkých mesiacov sú zariadenia úplne čisté, bez znečistenia a znehodnotenia vodným kameňom.

Voda upravená ANTICALC-om sa správa ako mäkká, čím dochádza k úspore pracích a čistiacich prostriedkov – mydla, saponátov, pracích práškov až do výšky niekoľko desiatok percent. Pretože ide o fyzikálnu úpravu, pri ktorej sa prvky z vody neodstraňujú, ale sú zachované v zmenenej štruktúre, takto upravená voda je vhodná aj na pitie. Konzumácia upravenej vody priaznivo vplýva na činnosť organizmu a podporuje liečbu niektorých kožných ochorení.

Zariadenie ANTICALC vám môže priniesť úspory až v 14 oblastiach:

1. Rozvody studenej vody
 • nižšia spotreba energie
 • vyššia priepustnosť potrubia
2. Rozvody teplej vody
 • nižšia spotreba energie
 • vyššia priepustnosť potrubia
3. Vodovodné batérie
 • predĺženie životnosti až o 50%
4. Práčky
 • predĺženie životnosti až o 50%
 • 30% úspora pracích práškov
 • zníženie spotreby energie
5. Splachovacia súprava WC
 • bez výmen a opráv
6. Ohrev vody – bojler
 • zníženie spotreby energie až o 30%
 • predĺženie životnosti zariadenia
7. Umývačka riadu
 • predĺženie životnosti až o 50%
 • 50% úspora práškov a solí
 • zníženie spotreby energie
8. Kotol – kúrenie
 • zníženie spotreby energie až o 30%
 • predĺženie životnosti zariadenia o 50%
9. Rýchlovarné kanvice
 • zabezpečenie životnosti udávanej výrobcom
10. Naparovacia žehlička
 • zabezpečenie životnosti udávanej výrobcom
11. Kuchynský riad
 • predĺženie životnosti
12. Záhrada
 • úspora na hnojivách
 • zvýšenie výnosov
 • vyššia odolnosť rastlín voči škodcom
13. Bazény
 • zabránenie tvorbe rias
 • úspora chemických prostriedkov
14. Stavebníctvo
 • lepšie vlastnosti betónu

V prípade, že potrebujete poradiť s údržbou vody vo vírivke či swim spa,
alebo pomôcť s výberom správneho filtra, neváhajte nás kontaktovať

na info@starostlivostovodu.sk

alebo zavolajte na 0908 722 270

Poradenstvo poskytujeme ZDARMA.