Starostlivosť o vodu patrí k základným predpokladom čistej vody vo vírivkách swim spa a bazénoch. A tak by sme vám radi predstavili základné pojmy.

Ak ich budete poznať celá údržba starostlivosti o vodu vo vašej vírivke, swim spa či bazéne bude ľahšia a tak si bude aj vy svoju vírivku, swim spa či bazén dlhšie užívať.

Ak sa správne postaráte o vodu hneď na začiatku výrazne vám to ušetrí v budúcnosti váš čas, chémiu, vodu a energiu či ešte lepšie povedané znamená to aj výraznú úsporu vašich peňazí.

Úsporu môžete ešte diametrálne zvýšiť pomocou kvalitnej technológie a filtračného systému vírivky, swim spa či bazéna. No nemôžete zanedbať ich údržbu a celkovú starostlivosť o vodu v nich.

Aké su teda predpoklady skutočne čistej a zdravej vody vo vírivke, swim spa či bazéne?

Prietok vody: je potrebné zabezpečiť aby voda vo vírivke, swim spa alebo vašom bazéne plynule a stále pretekala do filtračného systému zariadenia. Takisto prietok nemôže nikdy stagnovať a vstup do filtračného systému musí zostať čistý.

Filtrácia: rovnako ako je dôležité plynulé pretekanie vody do filtračného systému vírivky, swim spa alebo bazéna, tak isto musí plynule prechádza filtračným systémom. Netreba zabúdať na dôležitosť 
čistých filtrov. Treba ich čistiť pravidelne (asi každé dva týždne). A bezprostredne po každom novom napustení vírivky, swim spa či bazéna vodou aj častejšie.

Sanitácia: je dôležité aby voda vo vírívke, swim spa či bazéne mala správne pH a správne množstvo dezinfekčného prostriedku počas celej svojej prevádzky.

Pozrime sa teraz na základné pojmy starostlivosti o vodu vo vírivke, swim spa alebo bazéne. Patrí sem rovnováha vody, pH vody, celková alkalita a tvrdosť vody.

ROVNOVÁHA VODY

Čo sa rovnováhy vody týka jej dosiahnutie je jednoduché, ak budete vedieť, čo rovnováha môže a nemôže robiť. Je dôležité vedieť, že rovnováha vody nemá nič spoločné so sanitáciou.

Ide o vzájomný vzťah faktorov, ktoré potom určujú, aké efektívne sú sanitačné prostriedky, ktoré používate v starostlivosti o vodu vo vírivke, swim spa či bazéne. A či sú všetky faktory v rovnováhe alebo nie.

Medzi základne prvky, ktoré ovplyvňujú rovnováhu vody zaraďujeme pH vody, celkovú alkalitu a tvrdosť vody vo vírivke, swim spa či bazéne.

Čo sa pH vody týka, udržiavanie vyváženého pH vody vo vírivke, swim spa či bazéne je najdôležitejšou časťou rovnováhy vody. Toto pH vody je ešte dôležitejšie vtedy, ak na dezinfekciu vody používate chlórovú starostlivosť o vodu, brómové prípravky alebo prípravky na báze aktívneho kyslíka. pH vody je miera jej kyslosti a zásaditosti. Ideálne pH sa nachádza v rozmedzí 7,4-7,6. Ak hodnota pH klesne pod 7,2 voda sa môže stať korozívna. Nízke pH vody môže viesť k poškodeniu niektorého z vnútorných súčastí riadiaceho systému či kúrenia. Netreba zabúdať ani na fakt, že s výkyvmi pH radikálne klesá aj účinnosť dezinfekčných prostriedkov, ktoré fungujú na báze chlóru, brómu či aktívneho kyslíka a s tým zákonite výrazne rastie aj ich užívanie.

To zase môže viesť k podráždeniu očí, pokožky a nadmernej penivosti vody vo vírivke, swim spa alebo bazéne.

Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na rovnováhu vody je celková alkalita. Tá pôsobí ako vyrovnávacia pamäť, ktorá zabraňuje náhlym zmenám pH vody vo vírivkách, swim spa alebo bazénoch. Stabilita pH je v priamom vzťahu s jej zásaditosťou a teda alkalite. Tá by mala byť na úrovni 80-120 mg/l. Ak je alkalita pod 80mg/l tak nám sťažuje stabilizáciu pH. Naopak, ak je alkalita nad 140 mg/l môže tiež zvýšiť hodnotu pH vody, spôsobiť zakalenie vody a tak znížiť účinnosť dezinfekcie vo vode.

Posledným faktorom s vplyvom na rovnováhu vody je tvrdosť vody. V každej vode nájdeme určitú mieru vápnika. No pre nás dôležitá je hladina vápnika medzi 200-300mg/l. Tvrdosť vody musíme upraviť vždy pri novom naplnení vírivky, swim spa a bazéna novou vodou a to na to určenými prípravkami. Ak máte vodu, ktorá je centrálne upravená, tak máte o robotu menej. Vhodným spôsobom úpravy tvrdej vody pri každom jednom novom napúšťaní vírivky, swim spa alebo bazéna vodou je použitie vhodného prefiltra. Tie do značnej miery vodu upravia a zároveň zbavia prípadných nečistôt už pri jej napúštaní.

Dajte si pozor na vodu, ktorá je príliš mäkká. Takáto voda môže mať korozívne účinky a tak je nutné zvýšiť jej tvrdosť pomocou vhodných prípravkoch.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0908 722 270  alebo na info@starostlivostovodu.sk!