Cena: 19,90 

Popis

Vyčistenie filtrov vírivky a ich pravidelné čistenie je veľmi dôležité nielen pre čistú a zdravú vodu vo vírivke, ale aj pre životnosť čerpadiel a kvalitu hydromasáží.

Zanedbané filtre strácajú filtračnú schopnosť, sú sami o sebe znečisťovateľmi vody vo vírivke, znižujú výkon hydromasáže  a životnosť čerpadiel, ktoré sa pri znečistených a zanedbaných filtroch musia oveľa viac namáhať. Zvyšuje sa aj hlučnosť vírivky.

Filtre je treba čistiť pravidelne 1 x týždenne alebo každých 10 dní, najneskôr však každých 14 dní. Všetko závisí od veľkosti vírivky, kvality vody, počtu filtrov, kvality filtrov, filtračnej plochy, hygieny vstupu do vírivky, nastavených filtračných cyklov vírivky a početnosti používaní vírivky.

Nezabudnite, že filtre je treba čistiť, aj keď vírivku nejaký čas nepoužívate alebo sa vám
na pohľad zdá byť voda čistá.

 Najdôležitejšie pre skutočnú životnosť filtrov a ich schopnosť filtrovať počas výrobcom stanovenej životnosti, čo je jeden rok, sú prvé dva týždne po napustení vírivky novou vodou.

Je nesmierne dôležité čím skôr odfiltrovať z vody vodný kameň a vodný kal. Počas týchto prvých 10 dní  až dvoch týždňov čistite filtre každý deň maximálne každé dva dni, aby vám ich vodný kameň a vodný kal doslova „nezabetónoval“. V tejto fáze čistite filtre len vodou. Používajte k tomu určenú vynikajúcu a jedinečnú k filtrom šetrnú pomôcku Filter Sprinkler.

Najosvedčenejší postup čistenia filtrov vírivky je čistiť ich nad čistým prázdnym minimálne 10 litrovým vedrom tak, že vždy skončíte s čistením až vtedy, keď bude voda vo vedre úplne čistá, nikdy nie skôr. Až vodný stĺpec plného vedra vám ukáže či sú filtre už naozaj čisté, keď je voda až na dno priezračná, filtre sú čisté, keď nie postup opakujte.

Po prvých 14 dňoch od napustenia už budete na pravidelné  týždenné, 10 denné alebo 14 denné čistenie používať aj prostriedok Aqua Excellent Filter Cleaner, aby ste filtre zbavili aj biologických nečistôt.

Účel: Jedným z predpokladov krištáľovo čistej vody vo vírivke či swim spa sú čisté filtre.


Vždy najprv vyčistite dôkladne filtre vodou od mechanických nečistôt a potom  prípravkom  Aqua Excellent Filter Cleaner od biologických nečistôt.


Na čistenie filtrov používajte vždy len originálnu pomôcku na čistenie filtrov – Filter Sprinkler.

Balenie: Plastový box0,5 kg čistiaci prášok s odmerkou.

Návod na použitie: Jednoduché použitie len 1x za týždeň /10 dní, maximálne 14 dní/

1. Vyberte z vírivky filter a dôkladne ho pomocou pomôcky na čistenie filtrov Filter Sprinkler

   vyčistite vodou.

2. Dajte filter do vedra alebo inej vhodnej nádoby.

3. Naberte 2 odmerky prostriedku Filter Cleaner a nasypte ich do nádoby.

4. Naplňte nádobu horúcou vodou a vložte filter.

5. Nechajte filter v tomto roztoku namočený 1-1,5 hod, ale môžete aj dlhšie.
   Občas ho prípadne otočte, aby bol celý ponorený vo vode, pokiaľ je nádoba menšia ako filter.    

6. Potom filter vyberte a dôkladne opláchnite prúdom vody a vložte do vírivky, alebo nechajte vysušiť, pokiaľ používate dve sady filtrov

7. Vhodná je aj dezinfekcia vyčistených filtrov aby nechytili pleseň, pokiaľ ich nechávate voľne sušiť.
Vložte vyčistené filtre na jednu noc / alebo na 8 – 12 hodín/ do v hodnej nádoby s roztokom DUOZON 100L( 15  ml na 10 litrov vody). Potom filtre vyberte a nechajte voľne vysušiť. Takto budú bezpečne pripravené k ďaľšiemu použitiu.

Upozornenie: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!    

Najvhodnejšou nádobou podľa mojich dlhodobých skúseností  je kanalizačná rúra so zátkou v priemere o dva až tri centimetre väčšou, ako je priemer filtrov a v dĺžke 0,5m až 1m podľa dĺžky filtrov a ich počtu tak, aby všetky vošli do jednej rúry.

Bežne na dva filtre stačí dĺžka jeden meter so zátkou.

Takto získate najvyššiu účinnosť prostriedku Aqua Excellent Filter Cleaner. Filtre do rúry uložte dierou hore, aby nevyplávali, nechajte namočené  a potom ich dôkladne vystriekajte vodou podľa vyššie popísaného postupu.

Čisté filtre nechajte voľne vysušiť pokiaľ máte náhradné a počas čistenia ich striedate. Pokiaľ nie, dajte ich hneď po vyčistení späť do vírivky.

V prípade, že filtrácia vody vo vašej vírivke je nedostatočná, používajte externú mikrofiltráciu! Je vynikajúcim pomocníkom, ktorý Vám ušetrí čas, prácu, peniaze aj starosti.

Aj tie najlepšie filtre najlepších víriviek filtrujú maximálne od 20 mikrónov vyššie, všetko do 20 mikrónov, živé či mŕtve, neustále koluje vo vode vírivky.

Naša externá mikrofiltrácia je ešte 7-krát účinnejšia a efektívnejšia.

Odfiltruje nečistoty aj zo zdanlivo čistej vody, preto je vynikajúcim pomocníkom aj v prevencii.

Okrem toho jej používanie šetrí filtre vírivky, spotrebu chémie do vírivky, veľmi dobre vám poslúži aj ako vysávač dna a sedadiel vírivky.

Tento prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025.Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky.