Cena: 19,90 

Popis

Ak vaša voda obsahuje navyše aj kovy /železo, meď mangán a pod…/, použite pri napúšťaní
cca 2,5 dcl prostriedku Aqua Excellent Metal Clear.

Neutralizuje železo, meď a ďalšie minerály viazané vo vode.

Tento prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR,vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025. Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky.