Cena: 199,00 

Popis

Aqua Excellent je ekologický systém starostlivosti o vodu, ktorý môžete použiť vo svojom swim spa. Aqua Excellent vám pomôže udržiavať vodu vo vašom swim spa čistú bezpečným, jednoduchým a efektívnym spôsobom.

Dávkovanie 1x za týždeň.

Postup:

1. Rozpustite Aqua Excellent jedno vrecúško v teplej vode a pridajte roztok do vášho swim spa.

2. Pustite čerpadlá na plný výkon a nechajte ich bežať po dobu 2 minút.

3. Po minimálne 3 hodinách (časové rozmedzie môže byť 3 – 12 hodín) pridajte 100 ml prostriedku DUOZON 100L.

Tento postup opakujte pravidelne 1x za týždeň.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami.

Tento prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR,vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025. Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky.